Back

ⓘ Giáo dục Việt Nam - Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ..
                                               

Giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam là từ để chỉ nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nền giáo dục này là một sự tiếp nối của giáo dục thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thừa hưởng một phần di sản của giáo dục Việt Nam Cộng hòa. Khi hai miền Nam và Bắc thống nhất năm 1976 thì khuôn mẫu giáo dục ở miền Bắc tiếp cận với hệ thống giáo dục đã được thiết lập ở miền Nam; cụ thể nhất là học trình 10 năm tiểu học và trung học ở miền Bắc phải phù hợp với học trình 12 năm ở trong Nam. Hai hệ thống này song hành; Miền Bắc tiếp tục hệ 10 năm và miền Nam giữ hệ 12 năm từ năm 1976 đến n ...

                                               

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn gọi là Nhà xuất bản Giáo dục, là một nhà xuất bản được sự quản lý của Nhà nước Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhiều chi nhánh và công ty con trên toàn quốc.

                                               

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam

Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, gọi gọn là Hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực tâm lý giáo dục tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh giới thiệu trên trang web của Hội là Vietnam Association of Psychology & Education, viết tắt là VAPE. Tuy nhiên trong bản Điều lệ 2017 là Vietnam Psycho-Pedagogical Association, viết tắt là VPA. Hội Tâm lý – Giáo dục học Việt Nam được thành lập ngày 20/12/1989 theo quyết định số 371/CT của Hội đồng Bộ trưởng, do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh ký. Ngày 19/4/2002 t ...

                                               

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là một đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

                                               

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

                                               

Cải cách giáo dục ở Việt Nam

Cải cách giáo dục ở Việt Nam là các thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục phổ thông và đại học tại Việt Nam sau năm 1976 bao gồm những thay đổi liên quan tới chương trình giáo dục, nội dung sách giáo khoa, phương pháp dạy học, cách thức thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học. Từ năm 1976 tới nay, với việc ban hành và sửa đổi Luật Giáo dục ở các đợt khác nhau, hệ thống giáo dục Việt Nam liên tục có nhiều thay đổi. Cải cách giáo dục tại Việt Nam cho đến nay không dựa trên một hệ thống triết lý giáo dục nào cũng không có lý luận giáo dục rõ ràng để định hướng cho cải cách. Mọi cải cách ...

Users also searched:

...
...
...