Back

ⓘ Xã hội Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, Caritas Việt Nam, Tứ dân ..
                                               

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước. Kể từ cơ quan tiền thân là Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học tới nay, Viện đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm. Hiện nay, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Na ...

                                               

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Việt Nam)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Bộ được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1987 theo quyết định số 782/HĐNN của Hội đồng Nhà nước hợp nhất hai Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng hiện nay là ông Đào Ngọc Dung.

                                               

Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng

Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng - còn được gọi là Đảng Dân Xã hay Dân Xã Đảng Hòa Hảo - là một đảng chính trị hoạt động ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1946-1975.

                                               

Caritas Việt Nam

Caritas Việt Nam là một tổ chức bác ái, từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam do Ủy ban Bác ái Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam điều hành, và là thành viên của Caritas Quốc tế.

                                               

Hội Xã hội học Việt Nam

Hội Xã hội học Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người và tổ chức hoạt động nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực Xã hội học và vấn đề liên quan tại Việt Nam. Hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Sociological Association, viết tắt là VSA. Hội Xã hội học được thành lập Quyết định số 18/QĐ ngày 14/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, và sau đó Hội Xã hội học Việt Nam chính thức được thành lập theo Quyết định số 1310/QĐ-BNV ngày 4/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều lệ Hội sửa đổi hiện hành được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định Số 616/QĐ-BNV ngày 28 tháng 5 n ...

                                               

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là mặt trận của các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước gồm Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Liên hiệp Hội dịch tên ra tiếng Anh là Vietnam Union of Literature and Arts Associations, viết tắt là VULA. Điều lệ Liên hiệp các Hội VHNTVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định Số 347/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2017.

                                               

Hội Sinh viên Việt Nam

Hội sinh viên Việt Nam là một tổ chức xã hội danh cho lứa tuổi thanh niên sinh viên Việt Nam, hoạt động song cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt chính trị.

                                               

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là thành viên quốc gia của Hội đồng Khoa học Quốc tế ICSU. Liên hiệp có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam Union of Science and Technology Associations, viết tắt là VUSTA. Điều lệ hiện hành của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015. Văn phòng Hiệp hội đặt tại địa ch ...

                                               

Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hội Nông dân hiện nay là ông Thào Xuân Sùng.

                                               

Quốc hội Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính: Lập hiến, lập pháp Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước Nhiệm kì của mỗi khóa Quốc hội kéo dài 5 năm. Mỗi năm Quốc hội họp thường kỳ 2 lần. Trong lần bầu cử gần nhất năm 2016, Quốc hội Việt Nam có 496 Đại biểu được bầu, nhưng 2 người bị t ...

                                               

Viện Xã hội học (Việt Nam)

Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng được thành lập vào ngày 09 tháng 09 năm 1983 theo Nghị định 96/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, hiện nay là Chính phủ Việt Nam. Viện trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với tiền thân là Ban Xã hội học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học là nơi tập trung nghiên cứu của nhiều nhà khoa học xã hội. Ngoài công tác nghiên cứu và tư vấn, Viện còn phát hành Tạp chí xã hội học, chịu trách nhiệm giảng dạy chuyên ngành xã hội học ở Học viện Khoa học xã hội, nhiều cơ sở giáo dục Việt Nam cũng như vài trường đ ...

                                               

Việt Nam Quang phục Hội

Việt Nam Quang phục Hội là một tổ chức cách mạng thành lập năm 1912 do Phan Bội Châu đề xướng theo chủ nghĩa dân chủ với mục đích đánh đuổi người Pháp khỏi Đông Dương. Tôn chỉ của tổ chức này là: Khôi phục Việt Nam, kiến lập Việt Nam Dân quốc.

                                               

Cơm 2000 đồng

Cơm 2000 đồng là những quán cơm tại Việt Nam bán dưới giá để giúp cho người nghèo có được một bữa ăn dinh đưỡng, đủ no, mà không cảm thấy là được bố thí và để lan tỏa lòng yêu thương giữa người với người.

                                               

Đơn vị công tác

Đơn vị công tác hay còn gọi là đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị kinh tế hay gọi đơn giản là đơn vị, là cụm từ dùng để chỉ đến nơi làm việc ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Việt Nam. Cụm từ này vẫn còn được duy trì cho đến ngày nay, cũng như mọi người vẫn thường sử dụng để chỉ đến nơi làm việc của mình. Tuy nhiên, sẽ thích hợp hơn khi dùng từ đơn vị để chỉ đến nơi làm trong thời kỳ mà nền kinh tế của hai quốc gia này vẫn còn chưa phát triển cũng như còn phụ thuộc nặng nề vào trợ cấp xã hội dành cho những lao động dài hạn ở khu vực thành thị, hoặc khi sử dụng trong bối cảnh doanh nghiệp nhà nước.

                                               

Hòa giải và hòa hợp dân tộc ở Việt Nam

Hòa giải và hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một khái niệm để chỉ sự hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ người Việt phát sinh từ năm 1945 đến ngày nay. Hòa giải và hòa hợp dân tộc từng được nhắc đến trong Hiệp định Paris 1973, sau đó được những người cộng sản và lực lượng thứ ba tuyên truyền và theo đuổi nhưng phía Việt Nam Cộng hòa cự tuyệt bằng việc cản trở thành lập Hội đồng hòa hợp và hòa giải cũng như từ chối thành lập chính phủ liên hiệp ba thành phần. Sau năm 1975, những người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng hòa phải đi học tập cải tạo. Họ và con cháu họ bị phân biệt đối xử cho ...

                                               

Hướng đạo Việt Nam

Hướng đạo Việt Nam là một tổ chức thanh thiếu niên được thành lập vào năm 1931 bởi Huynh trưởng Hoàng Đạo Thúy tại Hà Nội. Hướng đạo Việt Nam trước đây từng là một thành viên của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới và đây cũng chính là tổ chức lớn nhất của phong trào Hướng đạo được sáng lập bởi Robert Baden-Powell, một trung tướng trong Quân đội Hoàng gia Anh vào năm 1907. Mục đích của phong trào Hướng đạo là giáo dục bổ túc cho giáo dục gia đình và học đường, giúp thanh thiếu niên rèn luyện tính khí, tính tháo vát, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, chuẩn bị để trở thành những công ...

                                               

Lập pháp (Việt Nam)

Lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một bộ phận của quyền lực nhà nước - quyền lập pháp, bao gồm thể chế, thiết chế và hoạt động của thiết chế đó, thực hiện nhiệm vụ làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, nhằm bảo đảm chủ quyền Nhân dân, thực thi quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của toàn xã hội.

                                               

Nông thôn Việt Nam

Nông thôn Việt Nam là danh từ để chỉ những vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam, ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Ở Việt Nam, cho đến năm 2009, có đến 70.4% dân số sống ở vùng nông thôn, trong khi tỷ lệ này vào năm 1999 là 76.5%. Con số đó những năm trước còn lớn hơn nhiều. Chính vì thế cuộc sống và tổ chức nông thôn ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến toàn xã hội. Ngay cả những Việt kiều sống ở các nước văn minh, tiên tiến nhất thế giới, vẫn giữ nhiều nét đặc biệt của nông thôn Việt Nam.

                                               

Sách hóa nông thôn Việt Nam

Sách hoá nông thôn là phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn Việt Nam được Nguyễn Quang Thạch ứng dụng thực tiễn từ năm 2007 sau 10 nghiên cứu thiết kế lộ trình cho một cuộc cách mạng thư viện dân sự. Tính đến tháng 2 năm 2019, các tác động xã hội mà SHNT mang lại là hàng trăm ngàn cha mẹ học sinh, cựu học sinh, các thành viên xã hội, học sinh, thầy cô giáo, các nhà trường, cấp huyện, cấp tỉnh đã tạo ra hơn 30.000 tủ sách, mang lại cơ hội tiếp cận sách cho hơn 1.000.000 bạn đọc nông thôn. Từ chuyến đi bộ Hà Nội -Sài Gòn của Nguyễn Quang Thạch, các tủ sách được nhân rộng rất nhanh bởi ...

                                               

Tứ dân

Có nhiều nhóm xã hội nằm bên ngoài phạm vi Tứ dân trong hệ thống phân cấp xã hội. Những người này bao gồm binh lính và cận vệ, tăng lữ và thầy bói, hoạn quan và vợ lẽ; ngoài ra còn có những kẻ mua vui cũng như gánh hát và bầu gánh, đầy tớ/người hầu và nô tỳ trong nhà hay còn gọi chung là gia nô, kỹ nữ và những người lao động cấp thấp hơn nông dân và thợ thủ công ví dụ như đao phủ, đồ tể. được xếp vào tầng lớp Tiện nhân 賤人. Họ làm những công việc bị coi là vô giá trị hoặc "bẩn thỉu, thô tục", thậm chí không được ghi nhận là thường dân và đôi khi không có đủ tư cách pháp lý. Nghề ca xướng ...

Users also searched:

...
...
...