Back

ⓘ Khái niệm - Khái niệm, Khai phá khái niệm, Mô hình khái niệm, Nghệ thuật khái niệm, Thiên mệnh, Các khái niệm của aikido, Khái quát hóa, Lập trình khái niệm ..
                                               

Khái niệm

Khái niệm là một đối tượng, một hình thức cơ bản của tư duy phản ánh những thuộc tính chung, bản chất của các đối tượng sự vật, quá trình, hiện tượng trong tâm lý học và mối liên hệ cơ bản nhất các đối tượng trong hiện thực khách quan.

                                               

Khai phá khái niệm

Khai phá khái niệm là một hoạt động mà các kết quả có được trong quá trình rút trích các khái niệm từ các văn bản. Các giải pháp cho tác vụ này điển hình liên quan đến các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo và thống kê, chẳng hạn như khai phá dữ liệu và khai thác văn bản. Bởi vì các văn bản thường là một chuỗi cấu trúc từ và ký tự rời rạc hơn là các khái niệm rõ ràng, vấn đề bài toán khai phá dữ liệu có tính chất không tầm thường, nhưng nó có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa, nguồn gốc và sự tương tự của các tài liệu.

                                               

Mô hình khái niệm

Mô hình khái niệm là một đại diện của một hệ thống, được tạo thành từ các thành phần của các khái niệm được sử dụng để giúp mọi người biết, hiểu hoặc mô phỏng một chủ đề mà mô hình đó đại diện. Mô hình khái niệm cũng là một tập hợp các khái niệm. Một số mô hình là các đối tượng vật lý; ví dụ, một mô hình đồ chơi có thể được lắp ráp và có thể được chế tạo để hoạt động giống như đối tượng mà nó làm đại diện. Thuật ngữ mô hình khái niệm có thể được sử dụng để chỉ các mô hình được hình thành sau quá trình khái niệm hóa hoặc khái quát hóa. Các mô hình khái niệm thường trừu tượng hóa mọi thứ tro ...

                                               

Nghệ thuật khái niệm

Nghệ thuật khái niệm, còn được gọi là chủ nghĩa khái niệm, là nghệ thuật trong đó khái niệm hoặc ý tưởng liên quan đến tác phẩm được ưu tiên hơn các mối quan tâm về thẩm mỹ, kỹ thuật và vật chất truyền thống. Một số tác phẩm nghệ thuật khái niệm, đôi khi được gọi là nghệ thuật sắp đặt, có thể được xây dựng bởi bất kỳ ai chỉ bằng cách làm theo một loạt hướng dẫn bằng văn bản. Phương pháp này là nền tảng cho định nghĩa của nghệ sĩ người Mỹ Sol LeWitt về nghệ thuật khái niệm, một trong những định nghĩa đầu tiên xuất hiện trên báo in: In conceptual art the idea or concept is the most important ...

                                               

Thiên mệnh

Thiên mệnh là một khái niệm triết học cổ của Trung Hoa về tính chính danh của bậc quân vương. Theo lẽ đó thì Trời là đấng giao quyền chỉ cho một người chính trực để làm vua cai quản thiên hạ, người này được gọi là Thiên tử, triều đình của Ngài được gọi là Thiên triều. Nếu người này là một kẻ bạo ngược, thất đức và trở nên không xứng đáng thì có thể đánh mất Thiên mệnh và Trời sẽ trao cho người khác. Lúc này là sự thay đổi triều đại. Thời xưa, khi đất nước bị nạn đói hay thiên tai hoành hành, người ta tin rằng đó là dấu hiệu của Trời được gửi đến để thể hiện sự bất vừa lòng với triều đại đa ...

                                               

Các khái niệm của aikido

Aiki mang nghĩa là người phòng thủ sẽ hoà vào mà không xung đột với người tấn công, sau đó tiếp tục chiếm ưu thế của người tấn công thông qua việc áp dụng sức mạnh nội lực hoặc năng lượng Ki để thực hiện các kỹ thuật. Việc hoà vào với hành động của người tấn công cho phép người thực hiện aiki kiểm soát hành động của người tấn công với nỗ lực tối thiểu.

                                               

Khái quát hóa

Khái quát hóa hay tổng quát hóa là một hình thức trừu tượng, theo đó các thuộc tính chung của các trường hợp cụ thể được coi là các khái niệm hoặc tuyên bố chung. Khái quát hóa đặt ra sự tồn tại của một miền hoặc tập hợp các yếu tố, cũng như một hoặc nhiều đặc điểm chung được các yếu tố đó cùng chia sẻ. Như vậy, chúng là cơ sở thiết yếu của tất cả các suy luận suy diễn hợp lệ, trong đó quá trình xác minh là cần thiết để xác định xem một khái quát có đúng với bất kỳ tình huống cụ thể nào không. Khái quát hóa cũng có thể được sử dụng để chỉ quá trình xác định các bộ phận của tổng thể, như th ...

                                               

Lập trình khái niệm

Lập trình khái niệm là một mẫu hình lập trình tập trung vào cách mà các khái niệm, vốn hiện diện trong tâm trí của lập trình viên, chuyển thành các đạo diện được tìm thấy trong không gian mã. Cách tiếp cận này được giới thiệu vào năm 2001 bởi Christophe de Dinechin với ngôn ngữ lập trình XL.

                                               

Chánh niệm

Chánh niệm hay chính niệm: Chánh niệm là một trong tám chi phần quan trọng của Bát chánh đạo, là sự tỉnh giác, không quên niệm, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, biết rõ những gì phát sanh ngay trong mỗi giây phút của hiện tại, bây giờ và ở đây. Chánh niệm là sự biết rõ được những gì đang có mặt, đang xảy ra. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, chánh niệm là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng quán chiếu không thể thiếu của một thiền giả; là cột trụ, là cốt tủy trong đạo Phật. Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, điều tiên quyết là phải thực tập cho mình có chánh niệm. Bốn nền tảng Chánh niệ ...

                                               

Định nghĩa

Định nghĩa là sự xác định bằng ngôn ngữ nhất định những đặc trưng cơ bản tạo thành nội dung của khái niệm về một sự vật, hiện tượng hay quá trình, với mục đích phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác. Định nghĩa có vai trò quan trọng trong khoa học và là bộ phận căn bản trong mọi lý thuyết khoa học. Các nguyên tắc của định nghĩa: Không nói theo cách phủ định Nguyên tắc tương xứng, nghĩa là ngoại diên của khái niệm được định nghĩa và ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa phải bằng nhau Phải rõ ràng, nghĩa là định nghĩa không chứa những thuộc tính có thể suy ra từ th ...

                                               

Điểm

Điểm có thể là: Điểm toán học: khái niệm cơ bản trong toán học, được thừa nhận như một khái niệm xuất phát để xây dựng môn hình học, được hình dung như là cái gì đó rất nhỏ bé, không có kích thước hay kích thước bằng không. Trong toán học hiện đại, điểm được hiểu là một phần tử trong một không gian trừu tượng. Điểm con số hoặc chữ cái để đánh giá bài thi, sự vật, hiện tượng. Điểm trong ngôn ngữ kiến trúc là một trong các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ tạo hình kiến trúc: điểm, đường tuyến, mặt diện, hình, khối, không gian). Chất điểm: khái niệm trong vật lý mà kích thước chiếm không gian có th ...

                                               

Trường

Trường có thể chỉ đến: Trường, một khái niệm trong vật lý, ví dụ: từ trường. Trường, một cơ sở giáo dục và đào tạo. Trường, một cột của bảng table trong cơ sở dữ liệu quan hệ, một thuộc tính của các bản ghi trong bảng. Trường, một khái niệm trong đại số

                                               

Biểu tượng

Biểu tượng hay ký hiệu là một hình ảnh, ký tự hay bất cứ cái gì đó đại diện cho một ý tưởng, thực thể vật chất hoặc một quá trình. Mục đích của một biểu tượng là để truyền thông điệp ý nghĩa một cách nhanh chóng dễ dàng và ngắn gọn, đơn giản. Ví dụ, một hình bát giác màu đỏ có thể là một biểu tượng có nghĩa là "STOP". Trên bản đồ, một hình ảnh lều có thể đại diện cho một khu cắm trại. Chữ số là biểu tượng cho số. Tên cá nhân là biểu tượng đại diện cho cá nhân. Một bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và lòng từ bi.

                                               

Cảm xúc

Cảm xúc là một trạng thái sinh học liên quan đến hệ thần kinh đưa vào bởi những thay đổi sinh lý thần kinh khác nhau như gắn liền với những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng hành vi và mức độ của niềm vui hay không vui. Hiện tại không có sự đồng thuận khoa học về một định nghĩa chung về cảm xúc. Cảm xúc thường đan xen vào nhau với tâm trạng, tính khí, cá tính, sáng tạo và động lực. Nghiên cứu về cảm xúc đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua với nhiều lĩnh vực đóng góp bao gồm tâm lý học, khoa học thần kinh, khoa học thần kinh ảnh hưởng, nội tiết học, y học, lịch sử, xã hội học cảm xúc và khoa họ ...

                                               

Lý thuyết

Lý thuyết là một loại chiêm nghiệm và hợp lý của cái gì đó trừu tượng hoặc khái quát hóa của suy nghĩ về một hiện tượng, hoặc kết quả của suy nghĩ như vậy. Quá trình suy nghĩ chiêm nghiệm và lý trí thường gắn liền với các quá trình như nghiên cứu quan sát, nghiên cứu. Các lý thuyết có thể là khoa học hoặc khác với khoa học. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, các kết quả có thể bao gồm các giải thích tổng quát về cách thức hoạt động của tự nhiên. Trong khoa học hiện đại, thuật ngữ "lý thuyết" dùng để chỉ các lý thuyết khoa học, một kiểu gồm những lời giải thích về tự nhiên đã được khẳng định, được thự ...

                                               

Phạm trù

Phạm trù là một trong những phương tiện nhận thức thế giới dùng trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội. Khái niệm phạm trù được xuất hiện trong quá trình hình thành triết học. Trong vô vàn những sự vật, hiện tượng, quá trình hỗn loạn của thế giới xung quanh. Con người cần tách riêng một tập hợp nào đó ra, tập trung sự chú ý, xác định những đặc điểm tiêu biểu của quy luật phát triển hiện vật, hiện tượng, xem xét quan hệ xung quanh thế giới quan. Như vậy phạm trù không đơn giản như là sự phân loại. Phân loại có được chỉ sau khi xác định được lý thuyết phạm trù. Phạm trù của m ...

                                               

Ý tưởng

Một ý tưởng là một khái niệm hay ấn tượng về tinh thần. Những ý tưởng được hiểu là hình ảnh đại diện, tức là hình ảnh của một số vật thể. Trong ngữ cảnh khác, ý tưởng được xem là các khái niệm, mặc dù khái niệm trừu tượng không nhất thiết phải xuất hiện là hình ảnh. Nhiều triết gia xem xét ý tưởng là một phạm trù bản thể học. Khả năng tạo ra và hiểu được ý nghĩa của ý tưởng được coi là một tính năng cần thiết và xác định đặc tính của con người. Trong một ý nghĩa phổ biến, một ý tưởng phát sinh theo một phản xạ, một cách tự phát, thậm chí không suy nghĩ hoặc thể hiện một sự phản ánh nghiêm ...

Users also searched:

...
...
...