Back

ⓘ Toán học - Giải Toán học Ruth Lyttle Satter, Logic toán, Triết học toán học, Vật lý toán học, rời rạc, Lịch sử toán học, Hội Toán học Việt Nam, Hóa học toán ..
                                               

Giải Toán học Ruth Lyttle Satter

Giải Toán học Ruth Lyttle Satter hay Giải Satter là một trong hai mươi mốt giải thưởng được trao bởi Hội Toán học Hoa Kỳ và được trao hai năm một lần để ghi nhận đóng góp đột phá của một phụ nữ trong việc nghiên cứu toán học trong sáu năm qua. Giải được sáng lập năm 1990 nhờ số tiền quyên góp của nhà toán học Joan Birman và đặt tên theo chị gái của bà là Ruth Lyttle Satter, một nhà khoa học sinh học và là người đề xướng những cơ hội bình đẳng trong khoa học cho người phụ nữ. Được trao lần đầu vào năm 1991, giải thưởng có ý "vinh danh lời cam kết sẽ nghiên cứu và khuyên khích phụ nữ nghiên ...

                                               

Logic toán

Lôgic toán là một ngành con của toán học có liên hệ gần gũi với cơ sở toán học, khoa học máy tính lý thuyết, logic triết học. Ngành này bao gồm cả hai phần: Nghiên cứu toán học về logic và những ứng dụng của logic hình thức trong các ngành khác của toán học. Các chủ đề thống nhất trong logic toán học bao gồm các nghiên cứu về sức mạnh ý nghĩa của các hệ thống hình thức và sức mạnh suy diễn của hệ thống chứng minh chính thức. Ngành này thường được chia thành các lĩnh vực con như lý thuyết mô hình model theory, lý thuyết chứng minh proof theory, lý thuyết tập hợp và lý thuyết đệ quy recursio ...

                                               

Triết học toán học

Triết học toán học là nhánh của triết học nghiên cứu các giả định, nền tảng và ý nghĩa của toán học, và các mục đích để đưa ra quan điểm về bản chất và phương pháp toán học, và để hiểu vị trí của toán học trong cuộc sống của mọi người. Bản chất logic và cấu trúc của toán học làm cho nghiên cứu này vừa rộng rãi vừa độc đáo giữa các đối tác triết học của nó.

                                               

Vật lý toán học

Vật lý toán học là sự phát triển các phương thức toán học để ứng dụng giải quyết các vấn đề trong vật lý học. Tạp chí Toán lý định nghĩa đây là lĩnh vực: "ứng dụng toán học với các vấn đề vật lý và sự phát triển các phương thức toán học thích hợp cho các ứng dụng đó và cho các phương trình vật lý thuyết".

                                               

Toán học rời rạc

Toán học rời rạc là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Người ta thường kể đến trong toán học rời rạc lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị, lý thuyết độ phức tạp, đại số Boole. Một quan điểm rộng rãi hơn, gộp tất cả các ngành toán học làm việc với các tập hữu hạn hoặc đếm được vào toán học rời rạc như số học modulo m, lý thuyết nhóm hữu hạn, lý thuyết mật mã.

                                               

Lịch sử toán học

Từ toán học có nghĩa là "khoa học, tri thức hoặc học tập". Ngày nay, thuật ngữ "toán học" chỉ một bộ phận cụ thể của tri thức - ngành nghiên cứu suy luận về lượng, cấu trúc, và sự thay đổi; là ngôn ngữ của vũ trụ. Lĩnh vực của ngành học về Lịch sử Toán học phần lớn là sự nghiên cứu nguồn gốc của những khám phá mới trong toán học, theo nghĩa hẹp hơn là nghiên cứu các phương pháp và ký hiệu toán học chuẩn trong quá khứ. Trước thời kì hiện đại và sự phổ biến rộng rãi tri thức trên toàn thế giới, các ví dụ trên văn bản của các phát triển mới của toán học chỉ tỏa sáng ở những vùng, miền cụ thể. ...

                                               

Hội Toán học Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những tổ chức và người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực toán học tại Việt Nam. Chủ tịch đầu tiên và là người sáng lập ra Hội là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Văn Thiêm. Điều lệ hiện hành của Hội được thông qua năm 2013

                                               

Olympic Toán học Quốc tế

Olympic Toán học Quốc tế là một kì thi Toán học cấp quốc tế hàng năm dành cho học sinh trung học phổ thông.

                                               

Viện Toán học (Việt Nam)

Viện Toán học là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu cơ bản về toán học trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện được thành lập năm 1969 theo Nghị định số 25/CP của Chính phủ ngày 5 tháng 2 năm 1969. Nhiệm vụ của Viện Toán học là nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực toán học, hợp tác nghiên cứu khoa học với các Viện khác ở trong nước và quốc tế. Từ khi thành lập đến nay, Viện luôn chú trọng nghiên cứu những vấn đề toán học ứng dụng. Nhiệm vụ thứ ba của Viện là luôn cộng tác với các Viện chuyên ngành khác trong việc ứng dụng toán học vào quản lý và phát triển sản xuất. Viện cũng rất quan ...

                                               

Hội liên hiệp Toán học quốc tế

Hội liên hiệp Toán học Quốc tế, viết tắt theo tiếng Anh là IMU là một tổ chức phi chính phủ - phi lợi nhuận quốc tế nhằm thúc đẩy việc hợp tác quốc tế trong lãnh vực nghiên cứu toán học. Hội là thành viên liên hiệp khoa học của Hội đồng Khoa học Quốc tế ISC, và của Hội đồng Quốc tế về Khoa học ICSU trước đây. Hội hỗ trợ cho Hội nghị các nhà Toán học quốc tế International Congress of Mathematicians. Các hội viên của Hội này là các tổ chức Toán học quốc gia ở 65 nước. Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2021 là Carlos E. Kenig.

                                               

Hóa học toán

Hóa học toán học hay hóa học toán là lĩnh vực nghiên cứu áp dụng các ứng dụng mới của toán học vào hóa học; nó liên quan chủ yếu đến mô hình toán học của các hiện tượng hóa học. Hóa học toán học đôi khi cũng được gọi là hóa học máy tính, nhưng không nên nhầm lẫn với hóa học tính toán. Các lĩnh vực nghiên cứu chính trong hóa học toán bao gồm lý thuyết đồ thị hóa học, liên quan đến cấu trúc liên kết như nghiên cứu toán học về đồng phân và phát triển các mô tả tôpô hoặc chỉ số tìm thấy ứng dụng trong các mối quan hệ cấu trúc - định lượng; và các khía cạnh hóa học của lý thuyết nhóm, trong đó ...

                                               

Hội Toán học Hoa Kỳ

Hội Toán học Hoa Kỳ là một Hội các nhà toán học chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển Toán học. Hội xuất bản nhiều ấn phẩm và tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, cũng như trao nhiều giải thưởng hàng năm cho các nhà toán học xuất sắc. Hội này là một trong 4 thành phần của Joint Policy Board for Mathematics Ban chính sách chung cho Toán học và là thành viên của Conference Board of the Mathematical Sciences Ban Hội nghị các khoa Toán học.

                                               

Bandt 12gon

Hình "Bandt 12 gon" là cách gọi ngắn gọn của Bandt 12 gon with exact overlap là một hình Tự đồng dạng gọi theo tên của Nhà toán học người Đức, Giáo sư Tiến sĩ Christoph Bandt là người tạo ra nó với cấu trúc Exact overlap hoặc Overlapping construction nghĩa là các Thành phần cấu tạo nên nó Giao nhau một cách chính xác. Bandt 12 gon gồm có 12 vòng có màu khác nhau giao nhau và đồng dạng với cái hình lớn ngoài cùng. Cho dù đi sâu vào chi tiết, phóng to vô hạn lần ở bất kỳ điểm nào của hình, chúng ta đều thấy cấu trúc giống hệt hình toàn thể.

                                               

Lý thuyết điều khiển tự động

Lý thuyết điều khiển tự động là một nhánh liên ngành của kỹ thuật và toán học, liên quan đến hành vi của các hệ thống động lực. Đầu ra mong muốn của một hệ thống được gọi là giá trị đặt trước. Khi một hoặc nhiều biến đầu ra của hệ thống cần tuân theo một giá trị đặt trước theo thời gian, một bộ điều khiển điều khiển các đầu vào cho hệ thống để đạt được hiệu quả mong muốn trên đầu ra hệ thống.

                                               

Danh sách vấn đề mở trong toán học

Danh sách các vấn đề mở trong toán học Phỏng đoán Collatz Bài toán hình vuông nội tiếp Giả thuyết Goldbach Giả thuyết abc Bài toán P so với NP Giả thuyết Riemann

                                               

Toán học thực nghiệm

Toán học thực nghiệm là một cách tiếp cận toán học trong đó tính toán được sử dụng để điều tra các đối tượng toán học và xác định các thuộc tính và mẫu. Nó đã được định nghĩa là "nhánh toán học liên quan đến chính nó với việc mã hóa và truyền tải những hiểu biết trong cộng đồng toán học thông qua việc sử dụng thử nghiệm về các phỏng đoán và niềm tin không chính thức hơn và phân tích cẩn thận dữ liệu thu được trong cuộc tìm kiếm này. Như Paul Halmos đã bày tỏ: "Toán học không phải là một khoa học suy diễn. Đó là một sự sáo rỗng. Khi bạn cố gắng chứng minh một định lý, bạn không chỉ liệt kê ...

Users also searched:

...
...
...