Back

ⓘ Chính phủ Việt Nam - Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam, 2011–2016, 2007–2011, 2002–2007, 2016–2021 ..
                                               

Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Trước khi có tên là Chính phủ, cơ quan này được gọi với tên là Hội đồng chính phủ trong giai đoạn 1959-1980 và Hội đồng Bộ trưởng trong giai đoạn 1980-1992

                                               

Thủ tướng Việt Nam

Thủ tướng theo Hiến pháp 2013 hiện tại là người đứng đầu Chính phủ - nhánh hành pháp của nước Việt Nam. Từ khi thành lập Chính phủ Dân chủ Cộng hòa năm 1945 tới nay, trải qua nhiều bản Hiến pháp, chức vụ Thủ tướng ở Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau cùng với mức độ quyền lực khác nhau ở mỗi thời kỳ như: Thủ tướng Nội các, Thủ tướng Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ. Riêng Chính phủ của Quốc hội khóa I theo chế định của Hiến pháp 1946, Chủ tịch nước mới là người đứng đầu Chính phủ nắm quyền Hành pháp chứ không phải Thủ tướng. Thủ tướng đứng đầu Nội các, ...

                                               

Chính phủ Việt Nam 2011–2016

Tại kì họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau Đại hội Đảng XII, trong đó có Chính phủ. Tính đến tháng 4/2016, hầu như tất cả các thành viên Chính phủ hiện nay đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trừ Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó 6 người là Ủy viên Bộ Chính trị.

                                               

Chính phủ Việt Nam 2007–2011

Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2007-2011 còn được gọi Chính phủ Quốc hội khóa XII.Chính phủ được Quốc hội khóa XII phê chuẩn thông qua. Trong giai đoạn này,kinh tế thế giới khủng hoảng,Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo.Nhưng do sự can thiệp của Chính phủ kinh tế Việt Nam vẫn ổn định và phát triển.

                                               

Chính phủ Việt Nam 2002–2007

Chính phủ Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội Việt Nam, đảm nhiệm chức năng hành pháp. Sau đây là danh sách các thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007, tất cả các thành viên đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hầu hết là Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương khoá IX.

                                               

Chính phủ Việt Nam 2016–2021

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến 29/7/2016. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu ban lãnh đạo và thành viên của Chính phủ. Tại kỳ họp thứ 11 24/3/2021 - 8/4/2021, Quốc hội khóa XIV đã bầu ban lãnh đạo và thành viên của Chính phủ.

Users also searched:

...
...
...